Historia klubu

70 – ta rocznica istnienia polskiego piłkarstwa w Strzelinie, jak każdy okrągły jubileusz, stanowi dobry powód do podjęcia trudu spisania najważniejszych faktów z historii, tylko jednej, ale jakże ważnej dla strzelińskiego sportu dyscypliny, jaką jest piłka nożna. Poniższe opracowanie nie jest pełną monografi ą Klubu Sportowego Strzelinianka, a tym bardziej całego powojennego piłkarstwa w Strzelinie.

Stanowi jedynie przyczynek do bogatych w wydarzenia dziejów sportu w naszym mieście i regionie. Autor w swojej pracy oparł się przede wszystkim na zbiorowej, nigdzie nie publikowanej pamięci uczestników i świadków opisywanych zdarzeń. Ważnym źródłem były relacje przedstawiane w lokalnej prasie, których uzupełnieniem są dokumenty klubowe zachowane do naszych czasów. Intencją autora i tych wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tego opracowania jest zapisanie – bo ludzka pamięć jest zawodna - imion, nazwisk i dokonań ludzi tworzących historię strzelińskiego piłkarstwa w ostatnich 70-u latach. Jest to tym ważniejsze, że wielu z nich nie ma już wśród nas. 6 Trudne początki 1945 -1956 W tym roku mija 70 lat od zakończenia II wojny światowej, a także powrotu Strzelina w granice Polski. 15 maja 1945 roku do zrujnowanego miasta przybyła grupa Polaków z pełnomocnikiem rządu RP Janem Nowakowskim. Przejęła ona władzę w mieście od radzieckiego komendanta Strzelina. W ciągu kolejnych tygodni i miesięcy napływały do Strzelina kolejne grupy osadników polskich. Najwięcej przybyło ich z tzw. centralnej Polski, drugą co do wielkości grupą byli Polacy z Kresów Wschodnich. Pojawiły się także małe grupy z Francji i Belgii, oraz z Turyngii i Saksonii. Najpoważniejszym problemem pierwszych powojennych lat była odbudowa miasta. Zniszczenia wojenne objęły ponad 70% zabudowy starówki. Osobnym problemem było uruchomienie często bardzo zdewastowanych zakładów pracy. W latach 1945 – 1947 produkcję wznowiły kamieniołomy granitu, fabryka mebli, cegielnia a także cukrownia, zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego, mleczarnia, tartak. Uruchamiano zakłady usługowe, oświatę, placówki kultury. Wraz z wieloma osadnikami napłynęli też do Strzelina zawodnicy i działacze piłkarscy. Piłka nożna była pierwszą dyscypliną sportową, która zaczęła być uprawiana na ziemi strzelińskiej po wojnie. W lipcu i sierpniu 1945 roku, w niespełna 3 miesiące po zajęciu Strzelina przez wojska radzieckie, powstają w mieście pierwsze organizacje sportowe. Na terenie miasta Strzelina i powiatu osiedliło się wielu sympatyków piłki nożnej m. innymi, z terenów wschodnich, z Górnego Śląska, z Polski centralnej. Byli wśród nich: Marian Wójcik, Stanisław Flank( pierwszy burmistrz Strzelina ) Jan Gałązka, którzy przyczynili się do powstania w sierpniu 1945 roku Klubu Sportowego OM TUR Strzelin. Klub Sportowy ze Strzelina był jednym z pierwszych klubów piłkarskich na Dolnym Śląsku. W skład Zarządu Klubu weszli: Jan Gałązka jako prezes oraz Marian Wójcik, Zbigniew Zalewski, Stanisław Sałata, Kazimierz Tomczak. Trzon zespołu piłkarskiego stanowili m. in. W. Kijowski, J. Kwieciński , T. Grudziński , M. Baczyński, J. Krawczyk, bracia Żaczkiewicz – Mieczysław, Zbigniew i Stanisław, K. Kosmala, J. Styczyński, T. Ptak - bramkarz. Trenerem drużyny był Stanisław Kijowski.

Jedyny stadion sportowy w mieście przy ulicy Staromiejskiej, wskutek działań wojennych był zrujnowany – zryta murawa boiska, zniszczone ogrodzenie, uszkodzona drewniana trybuna i szatnie dla zawodników. Działacze sportowi , piłkarze i wielu sympatyków klubu dużym wysiłkiem doprowadzili stadion do stanu umożliwiającego odbywanie zawodów sportowych , tak że, już 10 września 1945 roku rozegrano pierwszy mecz piłkarski między reprezentacją administracji państwowej a organizującą się Gwardią Strzelin. Po tym meczu wyłoniono reprezentację Strzelina , która w październiku 1945 roku zajęła drugie miejsce w turnieju powiatów województwa wrocławskiego. W dniach 3-9 października 1945 roku rozegrano pierwszy turniej piłki nożnej na Dolnym Śląsku z udziałem siedmiu drużyn : Burza Wrocław, K.S. Port Lotniczy, I K.S. Wrocław, Milicyjny K.S., Kolejowy K.S., K.S. Szturmowiec, Jednostka Armii Czerwonej oraz OM TUR Strzelin. W trakcie rozgrywek OM TUR Strzelin pokonał ówczesny I K.S. Wrocław (obecnie Ślęza Wrocław ) 9:0. W fi nale rozegranym 7 października 1945 roku na stadionie Zacisze we Wrocławiu, OM TUR spotkał się z Milicyjnym K.S., przegrywając 1: 4, do przerwy 1:0. Drużyna Milicyjnego KS zdobyła puchar ufundowany przez referat sportowy Zarządu Miejskiego. Z meczem tym związana jest niespotykana historia . Finał opóźniony był o około 30 minut. Sędzia zawodów przygotował się do odgwizdania walkowera dla Milicyjnego Klubu Sportowego, bowiem zespół ze Strzelina nie stawił się na zawody. W tym momencie, w bramie głównej stadionu ukazał się rząd sześciu karet zaprzężonych w pary koni. Kiedy karety wjechały na wysokość trybuny- zatrzymały się, a z nich wybiegło 12 graczy OM TUR Strzelin. Ustawiwszy się frontem ku trybunie, pozdrowili okrzykiem liczną publiczną wrocławską, która oklaskami podziękowała za przybycie i świetną inscenizację. Kierownik drużyny Marian Wójcik przeprosił kibiców za opóźnienie, wyjaśniając, że przyczyną była awaria samochodu ciężarowego, którym piłkarze jechali na mecz. Zmuszeni byli wynająć karety i takim środkiem lokomocji dojechali na finał. 

CDN. Historia Klubu Sportowego Strzelinianka Strzelin do pobrania Tutaj: